Psalm 65

Wat is dit een onbeschrijflijk mooi lied! Een prachtig lied over de schepping. Als je naar dit lied luistert en je laat de beelden bij je binnenkomen dan zie je het wuivende graan, dan zie je de schapen op de heuvels en horen het bruisen van de rivier. En… wat er niet staat maar wat we er wel bij mogen denken, – hier op het srand van Langevelderslag -, is het ruisen van de zee. En we bedenken hoe groot het is, hoe goed God dit gemaakt heeft.

En aan de hand van Psalm 65 bespreken we drie dingen:
– De lofzang
– De diepte van het leven
– Het ontzag voor God zet ons in beweging
En hoe we dan gaan leven tot eer van Hem!

Liturgie 25-07-20201

Deze openlucht kerkdienst is te zien op Beleefmee.nl

Schuiven naar boven