Theo Bekkema

De roeping tot het ambt van predikant gaat soms via wegen die je niet verwacht. In mijn geval was het geen rechte weg, maar een omweg. Zoals de Heer via duizend wegen mensen samenbrengt, zo heeft de Heer via zijn weg mij geroepen tot de dienst aan zijn Woord en zijn gemeente. Na eerst actief te zijn geweest binnen de sociaal, juridische sector, wat in mij een bewogenheid heeft opgeroepen voor mensen in een kwetsbare levenssituatie, ben ik terecht gekomen binnen de geestelijke verzorging. Daar ligt mijn passie voor als het gaat om het bijstaan van mensen die om wat voor reden dan ook, te maken hebben met levensvragen. Het geeft mij veel voldoening om te zien dat mensen vaak toch weer hun levensweg op de rit krijgen. Daarin ben ik ook steeds meer het belang gaan ervaren van het Evangelie, de Blijde Boodschap. Wat hebben wij die allen hard nodig. Steeds meer ervoer ik het verlangen om mensen van daaruit bij te staan. Een prachtige plek daarvoor is de zondagse verkondiging, het pastoraat en de gesprekken met jongeren. Ik ben dankbaar dat ik nu als predikant betrokken mag zijn bij de levens van zoveel verschillende mensen, en al de verschillende wegen die de Heer met ons allen gaat.

Eén van de hoogtepunten van deze plek is voor mij de spreeuwentrek. Bijna elke dag in het voorjaar, aan het eind van de middag, zie je een geweldig wonder. Uitkijkend over het rietveld en de molens zijn ze ineens te zien. Duizenden spreeuwen die in een dans van perfecte harmonie, door de lucht vliegen. Op zoek naar een veilige plek tussen het riet om te overnachten. Met verbazing en verwondering dwingt dit schouwspel je tot stilte en te genieten van het wonder van Gods Schepping. Tot ze plotseling allemaal tegelijk, in een duikvlucht naar beneden schieten, om te landen in het riet. Wat overblijft is een volmaakte stilte, als getuige van een bijzondere schoonheid. Om de volgende ochtend, bij het ontwaken, massaal weer uit te vliegen, om ook die dag weer te eindigen met een dans. God spreekt door zijn Schepping.

Het is prachtig om Gods Woord te mogen verkondigen. Hoe mooi is het om dat te doen op één van de hotspots van Nederland, waar drommen toeristen van over de hele wereld naartoe trekken. Om te genieten van een uniek stukje Nederland, te genieten van vrijheid en te genieten van indrukwekkende natuur.
Het is mijn gebed dat iedere toerist, naast het genieten van een uniek stukje Nederland, ook de Geest ontvangt, wat kenmerkend is voor de wortels van onze Nederlandse samenleving. Die Geest die maakt dat we hier leven in vrijheid. Die Geest die ons ook échte vrijheid wil geven. Vrijheid die verder gaat dan het hier en nu. Vrijheid die vaste grond geeft onder de voeten en het vooruitzicht op een geweldige toekomst.

Het onderwerp waarover ds. Theo Bekkema spreekt is:
Psalm 62 (22-8-21)

Deze openlucht kerkdienst is te zien op Beleefmee.nl

Schuiven naar boven